World Intellectual Property Organization

Sweden

Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar

 

Explore WIPO