Uzbekistan

Seleksiya yutug'iga O'zbekiston Respublikasi patentining amal qilishini uzaytirish Qoidalari (O'zbekiston Respublikasi Davlat patent idorasi direktorining 2008 yil 25 martdagi 13-sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan, O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2008 yil 16 aprelida 1793-son bilan ro‘yxatga olingan)

Download