Azerbaijan

Azərbaycan Respublikasinin gömrük sərhədindən tərkibində intellektual mülkiyyət (əqli mülkiyyət) obyektləri olan mallarin keçirilməsi zamani gömrük nəzarətinin aparilmasi Qaydalari

Download