Azerbaijan

Əmtəə nişanlan və coğrafi göstəricilər haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Qanunun tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 14 may tarixli 93 nömrəli Fərmanının icrasınının təmin edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Sərəncamı

Download