Serbia

УРЕДБУ О САДРЖИНИ РЕГИСТРА ПРИЈАВА И РЕГИСТРА ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА, САДРЖИНИ ЗАХТЕВА КОЈИ СЕ ПОДНОСЕ У ПОСТУПКУ ЗА ПРИЗНАЊЕ И ЗАШТИТУ ПРАВА НА ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН И ПОДАЦИМА КОЈИ СЕ ОБЈАВЉУЈУ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА

Download

 

Tools