Latvia

Ministru kabineta 2008.gada 19. maijā noteikumi Nr.339 'Noteikumi par valsts nodevu par pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju tiesisko aizsardzību'

 

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.339 Rīgā 2008.gada 19.maijā (prot. Nr.31 27.§)

Noteikumi par valsts nodevu par pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju tiesisko aizsardzību

Izdoti saskaņā ar Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likuma pārejas noteikumu 2.punktu

1. Noteikumi nosaka par pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas tiesisko aizsardzību maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību.

2. Valsts nodeva maksājama šādā apmērā: 2.1. par pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas reģistrācijas pieteikuma iesniegšanu saskaņā ar Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likuma 5.panta pirmo daļu – 100 latu; 2.2. par pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas paraugu iesniegšanu un uzglabāšanu saskaņā ar Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likuma 5.panta otrās daļas 1.punktu – 50 latu; 2.3. par pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas reģistrāciju (arī apliecības izsniegšanu un publikāciju par reģistrāciju) saskaņā ar Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu – 60 latu; 2.4. par apelācijas iesniegšanu saskaņā ar Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likuma 9.panta pirmo daļu – 120 latu; 2.5. par iebilduma iesniegšanu pret pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas reģistrāciju saskaņā ar Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likuma 10.panta pirmo daļu – 120 latu; 2.6. par pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas reģistrācijas pieteikuma vai reģistrācijas tiesību pārejas vai licences līguma reģistrāciju (izņemot piespiedu licenci) – 30 latu; 2.7. par grozījumu izdarīšanu Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju valsts reģistrā un citos ar topogrāfijas reģistrāciju saistītajos dokumentos saskaņā ar Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likuma 16.panta trešo daļu – 20 latu; 2.8. par reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšanu – 30 latu.

3. Valsts nodeva maksājama pirms šajos noteikumos minēto darbību veikšanas.

4. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

Ministru prezidents I.Godmanis Tieslietu ministrs G.Bērziņš