Latvia

Ministru kabineta noteikumi Nr. 225, Rīgā 2008.gada 1.aprīlī (prot. No.21 14.§) - Noteikumi par valsts nodevu par preču zīmju tiesisko aizsardzību

 

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.225 Rīgā 2008.gada 1.aprīlī (prot. Nr.21 14.§)

Noteikumi par valsts nodevu par preču zīmju tiesisko aizsardzību

Izdoti saskaņā ar likuma "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" 10.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka par preču zīmju tiesisko aizsardzību maksājamo valsts nodevu apmēru.

2. Valsts nodeva maksājama šādā apmērā: 2.1. par preču zīmes pieteikuma iesniegšanu - 60 latu; 2.2. par kolektīvās zīmes pieteikuma iesniegšanu - 150 latu; 2.3. par katru preču zīmes pieteikumā vai kolektīvās zīmes pieteikumā norādīto preču (pakalpojumu) klasi (izņemot vienu) - 20 latu; 2.4. par grozījumu, precizējumu vai labojumu izdarīšanu pieteikumā pēc pieteicēja iniciatīvas (izņemot grozījumus sarakstes adresē) - 15 latu; 2.5. par preču zīmes reģistrāciju (arī apliecības izsniegšanu un publikāciju par reģistrāciju) - 65 lati; 2.6. par katra attēla publikāciju (izņemot pirmo) - 15 latu; 2.7. par preču zīmes reģistrācijas atjaunošanu saskaņā ar likuma "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" 21.panta otro daļu - 120 latu; 2.8. par kolektīvās zīmes reģistrācijas atjaunošanu saskaņā ar likuma "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" 21.panta otro daļu - 210 latu; 2.9. par papildu termiņa piešķiršanu preču zīmes reģistrācijas atjaunošanai saskaņā ar likuma "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" 21.panta otro daļu - 60 latu; 2.10. par likuma "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" 22.panta pirmajā daļā minēto termiņu pagarināšanu - 20 latu; 2.11. par preču zīmes reģistrācijas pieteikuma atjaunošanu saskaņā ar likuma "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" 22.panta otro daļu - 30 latu; 2.12. par apelācijas iesniegšanu - 120 latu; 2.13. par iebilduma iesniegšanu pret preču zīmes reģistrāciju - 120 latu; 2.14. par preču zīmes īpašnieka maiņas, licences vai ķīlas tiesību reģistrāciju saskaņā ar likuma "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" 25.panta trešo daļu, 25.1 panta otro daļu vai 26.panta sesto daļu - 30 latu; 2.15. par grozījuma vai labojuma izdarīšanu Valsts preču zīmju reģistra ziņās (izņemot grozījumus sarakstes adresē) saskaņā ar likuma "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" 17.panta otro daļu, 25.1 panta otro daļu, 26.panta sesto daļu, 30.panta pirmo daļu vai 35.panta sesto daļu - 20 latu; 2.16. par reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšanu - 30 latu.

3. Valsts nodevu maksā pirms šajos noteikumos minēto darbību veikšanas, izņemot likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" noteiktos gadījumus.

4. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

Ministru prezidents I.Godmanis Tieslietu ministrs G.Bērziņš