Latvia

Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīlī noteikumi Nr.228 'Noteikumi par preču zīmju reģistrācijas procedūras veidlapu paraugiem'

 

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.228 Rīgā 2005.gada 5.aprīlī (prot. Nr.17 13.§)

Noteikumi par preču zīmju reģistrācijas procedūras veidlapu paraugiem

Izdoti saskaņā ar likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 10.panta sesto daļu

1. Noteikumi nosaka preču zīmju reģistrācijas procedūrai nepieciešamo veidlapu paraugus.

2. Ir noteikti šādi veidlapu paraugi: 2.1. preču zīmes reģistrācijas pieteikums (1.pielikums); 2.2. preču zīmes starptautiskās reģistrācijas pieteikums (2.pielikums); 2.3. iesniegums preču zīmes reģistrācijas atjaunošanai (3.pielikums); 2.4. preču zīmes nodošanas akts (4.pielikums); 2.5. preču zīmes nodošanas apliecība (5.pielikums); 2.6. pilnvara pārstāvībai preču zīmes reģistrācijas procedūrā Patentu valdē (6.pielikums).

Ministru prezidents A.Kalvītis Tieslietu ministre S.Āboltiņa

1.pielikums Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumiem Nr.228

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

2.pielikums Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumiem Nr.228

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

3.pielikums Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumiem Nr.228

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

4.pielikums Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumiem Nr.228

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

5.pielikums Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumiem Nr.228

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

6.pielikums Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumiem Nr.228

Tieslietu ministre S.Āboltiņa