World Intellectual Property Organization

Latvia

Ministru kabineta noteikumi Nr. 565, Rīgā 2007.gada 21.augustā (prot. No.46 23.§) - Kārtība, kādā aprēķina, izmaksā un sadala atlīdzību par publisko patapinājumu

Download

 

Explore WIPO