Latvia

Ministru kabineta 2007.gada 21.augustā noteikumi Nr. 565, Noteikumi par kārtība, kādā aprēķina, izmaksā un sadala atlīdzību par publisko patapinājumu

Download