Lithuania

1999 m. gegužės 18 d. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas Nr. VIII-1185 (su pakeitimais, padarytais 2010 m. sausio 19 d. įstatymu Nr. XI-656)

Download