World Intellectual Property Organization

Bulgaria

Закон за промишления дизайн (както е изменен през 2010 г.)

Download

 

Explore WIPO