Lithuania

1984 m. gruodžio 13 d. Administracinių teisės pažeidimų kodeksas (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. birželio 9 d. įstatymu Nr. XI-1438)

Download