Lithuania

1994 m. sausio 18 d. Patentų įstatymas Nr. I-372 (su pakeitimais, padarytais 2007 m. gegužės 10 d. įstatymu Nr. X-1119)

Download