Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the People's Republic of Bulgaria on Exchanges and Cooperation in Cultural, Scientific, Educational, Technological and Other Fields

Споразумение между правителството на Съединените американски щати и правителството на Народна република България на обмена и сътрудничеството в областта на културни, научни, образователни, технологични и други

Download