Azerbaijan

Decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan on implementation of the Law of the Republic of Azerbaijan on Copyright and Related Rights

Year of Version:2011
Date of Text (Issued):May 2, 1997
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Copyright and Related Rights (Neighboring Rights)
Available Texts: 
Azerbaijani

Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ilə bağlı məsələlər haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ilə bağlı məsələlər haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı, Complete document (pdf) [967 KB]

Related Legislation:
WIPO Lex No.:AZ098

Shortcuts

Azerbaijan