Azerbaijan

Law of the Azerbaijan Republic on approval with a Special Opinion of the Agreement on Cooperation for combating violations in the area of intellectual property

Year of Version:1998
Date of Text:December 4, 1998
Type of Text:Treaty Approvals
Subject Matter:Enforcement of IP and Related Laws
Notes:The Russian version contains the text of the Agreement
Available Texts: 
Azerbaijani

Əqli mülkiyyət sahəsində hüquq pozuntularının qarşısının alinması sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin xüsusi rəylə təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu Əqli mülkiyyət sahəsində hüquq pozuntularının qarşısının alinması sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin xüsusi rəylə təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Complete document (pdf) [44 KB]

Russian

Закон Азербайджанской Республики «Об одобрении с особым мнением Соглашения о сотрудничестве в области борьбы с нарушениями прав интеллектуальной собственности» Закон Азербайджанской Республики «Об одобрении с особым мнением Соглашения о сотрудничестве в области борьбы с нарушениями прав интеллектуальной собственности», Complete document (pdf) [140 KB]

WIPO Lex No.:AZ080

Shortcuts

Azerbaijan