World Intellectual Property Organization

Poland

Guidelines of the President of the Patent Office for the interpretation of certain provisions of Law of June 30, 2000 on Industrial property

Year of Version:2003
Type of Text:IP Legal Literature
Subject Matter:Industrial Property, Layout Designs of Integrated Circuits, Patents (Inventions), Trade Names, Trademarks, Utility Models
Available Texts: 
Polish

Wytyczne Prezesa Urzędu Patentowego RP, w zakresie interpretacji wybranych przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej Wytyczne Prezesa Urzędu Patentowego RP, w zakresie interpretacji wybranych przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, Complete document (pdf) [198 KB] Wytyczne Prezesa Urzędu Patentowego RP, w zakresie interpretacji wybranych przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, Complete document (htm) [84 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

WIPO Lex No.:PL031

Shortcuts

Poland

Explore WIPO