Serbia

Regulation on Applications and Register of Industrial Designs

Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Industrial Designs, Industrial Property
Notes:Courtesy Translation of WIPO ©
Available Texts: 
Serbian

УРЕДБУ О САДРЖИНИ РЕГИСТРА ПРИЈАВА И РЕГИСТРА ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА, САДРЖИНИ ЗАХТЕВА КОЈИ СЕ ПОДНОСЕ У ПОСТУПКУ ЗА ПРИЗНАЊЕ И ЗАШТИТУ ПРАВА НА ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН И ПОДАЦИМА КОЈИ СЕ ОБЈАВЉУЈУ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА УРЕДБУ О САДРЖИНИ РЕГИСТРА ПРИЈАВА И РЕГИСТРА ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА, САДРЖИНИ ЗАХТЕВА КОЈИ СЕ ПОДНОСЕ У ПОСТУПКУ ЗА ПРИЗНАЊЕ И ЗАШТИТУ ПРАВА НА ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН И ПОДАЦИМА КОЈИ СЕ ОБЈАВЉУЈУ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА, Complete document (pdf) [170 KB] УРЕДБУ О САДРЖИНИ РЕГИСТРА ПРИЈАВА И РЕГИСТРА ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА, САДРЖИНИ ЗАХТЕВА КОЈИ СЕ ПОДНОСЕ У ПОСТУПКУ ЗА ПРИЗНАЊЕ И ЗАШТИТУ ПРАВА НА ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН И ПОДАЦИМА КОЈИ СЕ ОБЈАВЉУЈУ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА, Complete document (htm) [326 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
WIPO Lex No.:RS029

Shortcuts

Serbia