Serbia

Regulation on Applications and Register of Industrial Designs

Year of Version:2010
Date of Entry into Force:June 25, 2010
Date of Text (Issued):June 17, 2010
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:IP Regulatory Body, Industrial Designs
Notes:Courtesy Translation of WIPO ©
Available Texts: 
Serbian

Уредбу о садржини регистра пријава и регистра индустријског дизајна, садржини захтева који се подносе у поступку за признање и заштиту права на индустријски дизајн и подацима који се објављују у службеном гласилу надлежног органа Уредбу о садржини регистра пријава и регистра индустријског дизајна, садржини захтева који се подносе у поступку за признање и заштиту права на индустријски дизајн и подацима који се објављују у службеном гласилу надлежног органа, Complete document (pdf) [170 KB] Уредбу о садржини регистра пријава и регистра индустријског дизајна, садржини захтева који се подносе у поступку за признање и заштиту права на индустријски дизајн и подацима који се објављују у службеном гласилу надлежног органа, Complete document (htm) [326 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
WIPO Lex No.:RS029

Shortcuts

Serbia