Lithuania

Law on Advertising No. VIII-1871, of July 18, 2000 (as amended on June 22, 2010 – by Law No. XI-923)

Year of Version:2010
Date of Entry into Force:January 1, 2001
Date of Text (Enacted):July 18, 2000
Type of Text:IP-related Laws: enacted by the Legislature
Subject Matter:Enforcement of IP and Related Laws, Geographical Indications, Other
Notes:
WTO Notification:
"The Law contains provisions on establishment of misleading advertising paying particular attention to the information contained therein regarding the goods and services, location and origin of their production, and the liability and fines for use of misleading advertising."
See Article 5.5.2) and Article 6.1.6)

PPO pranešimas:
Įstatyme yra nuostatos dėl įsisteigimo klaidinančios reklamos, atkreipiančios ypatingą dėmesį į joje esančią informaciją apie prekes ir paslaugas, jų gamybos vietą ir kilmę ir atsakomybę bei baudas už klaidinančios reklamos naudojimą.
Žiūrėti straipsnį 5.5.2) ir straipsnį 6.1.6)
Available Texts: 
English

Law on Advertising No. VIII-1871, of July 18, 2000 (as amended on June 22, 2010 – by Law No. XI-923) Law on Advertising No. VIII-1871, of July 18, 2000 (as amended on June 22, 2010 – by Law No. XI-923), Complete document (pdf) [55 KB] Law on Advertising No. VIII-1871, of July 18, 2000 (as amended on June 22, 2010 – by Law No. XI-923), Complete document (htm) [69 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Lithuanian

2000 m. liepos 18 d. Reklamos įstatymas Nr. VIII-1871 (su pakeitimais, padarytais 2010 m. birželio 22 d. įstatymu Nr. XI-923) 2000 m. liepos 18 d. Reklamos įstatymas Nr. VIII-1871 (su pakeitimais, padarytais 2010 m. birželio 22 d. įstatymu Nr. XI-923), Complete document (pdf) [200 KB]

Related Legislation:
WIPO Lex No.:LT025

Shortcuts

Lithuania