Kyrgyzstan

Regulation on the Awarding of Annual Prizes of the President of the Kyrgyz Republic for Achievements in Creative and Inventive Activities (as amended by the Decision of the Government of the Kyrgyz Republic No. 611 of December 28, 2009)

Year of Version:2009
Date of Text (Issued):January 15, 2009
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:IP Regulatory Body, Other
Available Texts: 
Kirghiz

Кыргыз Республикасынын Президентинин 'Чыгармачылыктагы жана ойлоп табуудагы жетишкендиктери үчүн' деген ар жылдагы сыйлыгын ыйгаруу жөнүндө Жобо (Президентинин 2009-жылдын 28-декабрындагы ПЖ № 611 Жарлыгынын редакциясына ылайык) Кыргыз Республикасынын Президентинин 'Чыгармачылыктагы жана ойлоп табуудагы жетишкендиктери үчүн' деген ар жылдагы сыйлыгын ыйгаруу жөнүндө Жобо (Президентинин 2009-жылдын 28-декабрындагы ПЖ № 611 Жарлыгынын редакциясына ылайык), Complete document (pdf) [36 KB] Кыргыз Республикасынын Президентинин 'Чыгармачылыктагы жана ойлоп табуудагы жетишкендиктери үчүн' деген ар жылдагы сыйлыгын ыйгаруу жөнүндө Жобо (Президентинин 2009-жылдын 28-декабрындагы ПЖ № 611 Жарлыгынын редакциясына ылайык), Complete document (htm) [35 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Russian

Положение о присуждении ежегодной премии Президента Кыргызской Республики 'За достижения в творчестве и изобретательстве' (В редакции Указа Президента КР № 611 от 28.12.2009 г.) Положение о присуждении ежегодной премии Президента Кыргызской Республики 'За достижения в творчестве и изобретательстве' (В редакции Указа Президента КР  № 611 от 28.12.2009 г.), Complete document (pdf) [38 KB] Положение о присуждении ежегодной премии Президента Кыргызской Республики 'За достижения в творчестве и изобретательстве' (В редакции Указа Президента КР  № 611 от 28.12.2009 г.), Complete document (htm) [34 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
WIPO Lex No.:KG185

Shortcuts

Kyrgyzstan