Kyrgyzstan

Regulation on the Award of the President of the Kyrgyz Republic of an Annual Prize 'for Achievements in Creative Activities and Inventions' (as amended by the Decision No. 611 of December 28, 2009)

Year of Version:2009
Date of Entry into Force:January 15, 2009
Date of Text (Issued):January 15, 2009
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), IP Regulatory Body, Patents (Inventions)
Available Texts: 
Kirghiz

Кыргыз Республикасынын Президентинин 'Чыгармачылыктагы жана ойлоп табуудагы жетишкендиктери үчүн' деген ар жылдагы сыйлыгын ыйгаруу жөнүндө Жобо (Президентинин 2009-жылдын 28-декабрындагы ПЖ № 611 Жарлыгынын редакциясына ылайык) Кыргыз Республикасынын Президентинин 'Чыгармачылыктагы жана ойлоп табуудагы жетишкендиктери үчүн' деген ар жылдагы сыйлыгын ыйгаруу жөнүндө Жобо (Президентинин 2009-жылдын 28-декабрындагы ПЖ № 611 Жарлыгынын редакциясына ылайык), Complete document (pdf) [36 KB] Кыргыз Республикасынын Президентинин 'Чыгармачылыктагы жана ойлоп табуудагы жетишкендиктери үчүн' деген ар жылдагы сыйлыгын ыйгаруу жөнүндө Жобо (Президентинин 2009-жылдын 28-декабрындагы ПЖ № 611 Жарлыгынын редакциясына ылайык), Complete document (htm) [35 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Russian

Положение о присуждении ежегодной премии Президента Кыргызской Республики 'За достижения в творчестве и изобретательстве' (В редакции Указа Президента КР от 28 декабря 2009 года уп № 611) Положение о присуждении ежегодной премии Президента Кыргызской Республики 'За достижения в творчестве и изобретательстве' (В редакции Указа Президента КР от 28 декабря 2009 года уп № 611), Complete document (pdf) [38 KB] Положение о присуждении ежегодной премии Президента Кыргызской Республики 'За достижения в творчестве и изобретательстве' (В редакции Указа Президента КР от 28 декабря 2009 года уп № 611), Complete document (htm) [34 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
WIPO Lex No.:KG185

Shortcuts

Kyrgyzstan