Poland

Ordinance of the Minister of Culture and National Heritage of October 23, 2015, on List of Sources and Verification Requirements for Diligent Searches permitting Uses of Orphan Works and Methods for Documenting Diligent Search Outcomes

Year of Version:2015
Date of Entry into Force:November 20, 2015
Date of Text (Issued):October 23, 2015
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), IP Regulatory Body
Notes:This Ordinance is issued by the Minister of Culture and National Heritage pursuant to Chapter 3, Section 5, Article 35^6, paragraph 9 of Act No. 83 of February 4, 1994, on Copyright and Neighboring Rights (as amended)
Available Texts: 
Polish

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone, oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone, oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań, Complete document (pdf) [130 KB] Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone, oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań, Complete document (htm) [10 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
WIPO Lex No.:PL072

Shortcuts

Poland