Czech Republic

Act No. 256 of July 20th, 2011, amending the Act No. 321/2004 Coll., on Viticulture and Wine-growing and on Amendment of Certain Related Acts (Act on Viticulture and Wine-growing), as subsequently amended, and Act No. 452/2001 Coll., on the Protection of Designations of Origin and Geographical Indications and on the Amendment of the Act on Consumer Protection, as subsequently amended

Year of Version:2011
Date of Entry into Force:April 1, 2002
Date of Text (Enacted):November 29, 2001
Type of Text:Main IP Laws: enacted by the Legislature
Subject Matter:Geographical Indications, IP Regulatory Body, Other
Notes:The Act entered into force on September 1, 2011 except for Article I, point 76, which came into force on January 1, 2012
Available Texts: 
Czech

256 ZÁKON ze dne 20. července 2011, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 256 ZÁKON ze dne 20. července 2011, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, Complete document (pdf) [324 KB]

English

Act No. 256 of July 20th, 2011, amending the Act No. 321/2004 Coll., on Viticulture and Wine-growing and on Amendment of Certain Related Acts (Act on Viticulture and Wine-growing), as subsequently amended, and Act No. 452/2001 Coll., on the Protection of Designations of Origin and Geographical Indications and on the Amendment of the Act on Consumer Protection, as subsequently amended Act No. 256 of July 20th, 2011, amending the Act No. 321/2004 Coll., on Viticulture and Wine-growing and on Amendment of Certain Related Acts (Act on Viticulture and Wine-growing), as subsequently amended, and Act No. 452/2001 Coll., on the  Protection of Designations of Origin and Geographical Indications and on the Amendment of the Act on Consumer Protection, as subsequently amended, Complete document (pdf) [65 KB]

Related Legislation:
WIPO Lex No.:CZ070