Hungary

Decree No. 27 of 1981 on the Accession to the Agreement between the People's Republic of Hungary & the Swiss Confederation on the Protection of Indications of Source, Appellations of Origin & other Geographical Names

Year of Version:1981
Date of Text:1981
Type of Text:Treaty Approvals
Subject Matter:Geographical Indications, IP Regulatory Body
Available Texts: 
Hungarian

1981. évi 27 törvényerejő rendelet a Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között létrejött, a származási jelzések, eredetmegjelölések és egyéb földrajzi megjelölések oltalmáról szóló szerzıdés kihirdetésérıl 1981. évi 27 törvényerejő rendelet a Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között létrejött, a származási jelzések, eredetmegjelölések és egyéb földrajzi megjelölések oltalmáról szóló szerzıdés kihirdetésérıl, Complete document (pdf) [222 KB]

WIPO Lex No.:HU069

Shortcuts

Hungary