World Intellectual Property Organization

Slovakia

Act No. 200/2004 Z.z. on measures against IPR infringements in imports, exports and re-export of goods (as amended in 2011)

Year of Version:2011
Date of Entry into Force:June 1, 2004
Date of Text (Enacted):March 10, 2004
Type of Text:Main IP Laws: enacted by the Legislature
Subject Matter:Enforcement of IP and Related Laws
Available Texts: 
Slovak

Zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru v znení neskorších predpisov Zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru v znení neskorších predpisov, Complete document (pdf) [131 KB]

WIPO Lex No.:SK057

Shortcuts

Slovakia

Explore WIPO