Roundtable on Design, Innovation and IP Protection (Girma Bejiga Sen Beta)

Código de los documentosWIPO/SSC/CAI/13 - ROUNDTABLE ON DESIGN, INNOVATION AND IP PROTECTION (GIRMA BEJIGA SEN BETA)
Reuniones conexosWIPO/SSC/CAI/13
Fecha de publicación03-jun-2013
EnglishRoundtable on Design, Innovation and IP Protection (Girma Bejiga Sen Beta)
Documento completo
Roundtable on Design, Innovation and IP Protection (Girma Bejiga Sen Beta), Documento completo (pptx)
374 KB