Topic 1 (Tassano Velaochaga)

Document CodeWIPO/SSC/CAI/13 - TOPIC 1 (TASSANO VELAOCHAGA)
Related Meeting(s)WIPO/SSC/CAI/13
Publication DateJune 3, 2013
EnglishTopic 1 (Tassano Velaochaga)
Complete document
Topic 1 (Tassano Velaochaga), single (ppt)
1134 KB