1 of 69

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/083463 (15) 25.04.2014 (18) 25.04.2019
(22) 25.04.2014 (73) HEAD-WORKS V.O.F., Boulevard 9, NL-4511 AA Breskens (NL) (86) BX,EM (87) (89)EM (74) Bastiaan Martin Pels Tolhuis 20-12, NL-6537 LW Nijmegen (NL) (72) 1: Aime Langeraert, Boulevard 9, NL-5411 AA Breskens, Netherlands (28) 1 (51) Cl. 28-03 (54) 1. Hair trimmer / 1. Tondeuse à cheveux / 1. Máquina para cortar el cabello (81) II. MA. III. CH, EM, NO, TR (45) 09.05.2014