11 of 56

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/081222 (15) 04.06.2013 (18) 04.06.2018
(22) 04.06.2013 (73) VOLVO TRUCK CORPORATION, SE-405 08 Göteborg (SE) (86) EM (87) n/a (88) DE,EM (89) EM (74) Valea AB Lindholmspiren 5, SE-417 56 Göteborg (SE) (72) Asok George, Volvo 3p, Product Design Dept. 26 800 ABN, SE-405 08 Göteborg (28) 8 (51) Cl. 12-16 (54) 1.-8. Vehicle cabs / 1.-8. Cabines de véhicules / 1.-8. Habitáculos de vehículos (81) II. MA. III. BW, NO, OA, OM, RS, TN, TR, UA. (30) No 1: 06.02.2013; 002179036-0001; EM; No 2: 06.02.2013; 002179085-0001; EM; No 3: 06.02.2013; 002179119-0001; EM; No 4: 06.02.2013; 002179135-0001; EM; No 5: 06.02.2013; 002179234-0001; EM; No 6: 06.02.2013; 002179242-0001; EM; No 7: 06.02.2013; 002179291-0001; EM; No 8: 06.02.2013; 002179309-0001; EM (45) 12.07.2013