17 of 210

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/081118 (15) 13.06.2013 (18) 13.06.2018
(22) 13.06.2013 (73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ANITEX" ANITA KORZEKWA, ul. Gminna 10, PL-42-221 Częstochowa (PL) (86)(87)(88) PL,EM (89) PL (74) KORBELA Anna, "AAK" KANCELARIA PRAWNA i PATENTOWA Anna Korbela radca prawny rzecznik patentowy europejski rzecznik patentowy ul. Kilińskiego 30 lok. 2, PL-42-202 Czeştochowa (PL) (72) Anita KORZEKWA, ul. Gminna 10, PL-42-221 Czestochowa (28) 8 (51) Cl. 12-12 (54) 1.-2. Parts of baby carriages; 3.-8. Parts of baby carriages or strollers / 1.-2. Parties de landaus; 3.-8. Parties de landaus ou de poussettes / 1.-2. Partes de coches de niño; 3.-8. Partes de coches de niño (81) III. EM, UA (45) 13.12.2013