21 of 210

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/080961 (15) 23.05.2013 (18) 23.05.2018
(22) 23.05.2013 (73) DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart (DE) (86)(87)(88)(85) DE,EM (89) EM (74) Sabine Gluthe c/o Daimler AG, Intellectual Property and Technology Management, GR/Pl - H512, 70546 Stuttgart (DE) (28) 3 (51) Cl. 12-16 (54) 1.-3. Radiator grilles for vehicles / 1.-3. Calandres pour véhicules / 1.-3. Rejillas del radiador para vehículos (81) III. CH, EM, ES, FR, LT, LV, MK, TR. (30) 29.11.2012; 402012005365.1; DE (45) 14.03.2014