17 of 553

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/082190 (15) 19.09.2013 (18) 19.09.2018
(22) 19.09.2013 (73) FLOS S.P.A., Via A. Faini, 2, I-25073 BOVEZZO (Brescia) (IT) (86)(87)(88) IT,EM (85) EM (89) EM (74) PULIERI Gianluca Antonio, c/o JACOBACCI & PARTNERS S.p.A. Piazza della Vittoria, 11, I-25122 BRESCIA (IT) (72) N° 1-11: ANASTASSIADES Michael, c/o FLOS S.p.A., Via A. Faini 2, I-25073 Bovezzo, BRESCIA (28) 11 (51) Cl. 26-05 (54) 1.-4. Table lamps; 5.-6. Floor lamps; 7.-8. Suspension lamps; 9. Wall lamp; 10.-11. Ceiling lamps / 1.-4. Lampes de table; 5.-6. Lampes sur pied; 7.-8. Suspensions d'éclairage; 9. Applique murale d'éclairage; 10.-11. Plafonniers / 1.-4. Lámparas de mesa; 5.-6. Lámparas de pie; 7.-8. Lámparas de suspensión; 9. Lámpara mural; 10.-11. Plafones (81) III. CH, EM, TR. (30) 29.03.2013; BS2013O000010; IT (45) 29.11.2013