4 of 220

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/081408 (15) 19.07.2013 (18) 19.07.2018
(22) 19.07.2013 (73) PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "RETRUS" ANDRZEJ DLUGOSZ I ILONA DLUGOSZ SPÓLKA JAWNA, ul. Ikara 141, PL-42-200 Czestochowa (PL) (86)(87) n/a (88) PL,EM (89) PL (74) KORBELA Anna, "AAK" KANCELARIA PRAWNA i PATENTOWA Anna Korbela radca prawny rzecznik patentowy europejski rzecznik patentowy ul. Kilińskiego 30 lok. 2, PL-42-202 Czeştochowa (PL) (28) 1 (51) Cl. 03-01 (54) 1. Handbag / 1. Sac à main / 1. Bolsos (81) III. EM, UA (45) 24.01.2014