17 of 155

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/082028 (15) 30.09.2013 (18) 30.09.2018
(22) 30.09.2013 (73) FLOS S.P.A., Via A. Faini, 2, I-25073 Bovezzo, BRESCIA (IT) (86)(87)(88) IT,EM (85) EM (89) EM (74) PULIERI Gianluca Antonio, c/o JACOBACCI & PARTNERS S.p.A. Piazza della Vittoria, 11, I-25122 BRESCIA (IT) (72) 1: STARCK Philippe, c/o FLOS S.p.A. Via A. Faini, 2, I-25073 Bovezzo, BRESCIA, Italy ; 2,3,5,6: GILAD Ron, c/o FLOS S.p.A. Via A. Faini, 2, I-25073 Bovezzo, BRESCIA, Italy ; 4: COCKSEDGE Paul, c/o FLOS S.p.A. Via A. Faini, 2, I-25073 Bovezzo, BRESCIA, Italy ; 7,8,9,10: DORDONI Rodolfo, c/o FLOS S.p.A. Via A. Faini, 2 , I-25073 Bovezzo, BRESCIA, Italy ; 11,12: ANASTASSIADES Michael, c/o FLOS S.p.A. Via A. Faini, 2, I-25073 Bovezzo, BRESCIA, Italy (28) 12 (51) Cl. 26-05 (54) 1. Table lamp; 2.-3. Wall lamps; 4. Floor lamp; 5.-10. Table lamps; 11.-12. Suspension lamps / 1. Lampe de table; 2.-3. Appliques d'éclairage; 4. Lampadaire; 5.-10. Lampes de table; 11.-12. Suspensions d'éclairage / 1. Lámpara de mesa; 2.-3. Apliques; 4. Lámpara de pie; 5.-10. Lámparas de mesa; 11.-12. Lámparas de suspensión (81) III. CH, EM, TR. (30) 08.04.2013; BS2013O000015; IT (45) 08.11.2013