1 of 52

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/081858 (15) 09.05.2013 (18) 09.05.2018
(22) 09.05.2013 (73) WIN SRL, Via Senese Aretina, 226, I-52037 Sansepolcro (AR) (IT) (86)(87)(88) EM,IT (85) EM (89) EM (74) Andrea Bucci, Mb1 Viale Osimo, 2, I-52037 Sansepolcro (AR) (IT) (72) Andrea Bucci, v. le Osimo 2, I-52037 Sansepolcro (AR) (28) 1 (51) Cl. 26-05 (54) 1. Floor RGB and LCD lamp / 1. Lampe de sol à éclairage RVB et à écrans LCD / 1. Lámpara de suelo RGB y LCD (57)(55) Floor RGB lamp with micro LCD screen covering / Lampe de sol à éclairage RVB recouvertes de mini-écrans LCD / Lámpara RGB de suelo con revestimiento de micro pastillas de LCD (81) III. CH, ME, OM, SG, TR. (30) 09.05.2013; AR2013O000022; IT (45) 18.10.2013