9 of 64

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/079533 (15) 31.08.2012 (18) 31.08.2017
(22) 31.08.2012 (73) EVA SOLO A/S, Måløv Teknikerby 18, DK-2760 Måløv (DK) (86)(87)(88) DK,EM (74) Plesner Amerika Plads 37, DK-2100 Copenhagen (DK) (72) HOLBÆK Henrik, Gæslingvej 29, DK-3080 Tikøb; JENSEN Claus, Gæslingvej 29, DK-3080 Tikøb (28) 2 (51) Cl. 07-02 (54) 1.-2. Kettles / 1.-2. Bouilloires / 1.-2. Hervidores (81) III. EM, NO (45) 30.11.2012