9 of 814

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/071488 (15) 25.02.2009 (18) 25.02.2019
(22) 25.02.2009 (73) DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart (DE) (86)(87)(88) DE (89) EM (74) Sabine Gluthe c/o Daimler AG, Intellectual Property & Technology Management, GR/VI-H512 70546 Stuttgart (DE) (28) 2 (51) Cl. 12-16 (54) 1. Radiator grille for Vehicles 2. Radiator grille for Vehicles / 1. Calandre de véhicule; 2. Calandre de véhicule (81) III. CH, EM, ES, FR, HU, LT, LV, MK, TR (46) 25.09.2010 (45) 30.09.2010