22 of 42

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/075480 (15) 28.02.2011 (18) 28.02.2016
(22) 28.02.2011 (73) KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V, Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven (NL) (86)(87)(88) BX,EM (85) EM (89) EM (74) Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 44, NL-5656 AE Eindhoven (NL) (28) 4 (51) Cl. 14-03 (54) 1.-3. Television receivers; 4. Remote control unit for television receivers / 1.-3. Récepteurs de télévision; 4. Télécommande pour récepteurs de télévision / 1.-3. Receptores de televisión; 4. Unidad de control remoto para receptores de televisión (81) III. TR. (30) 02.09.2010; 001750100-0004; EM; 02.09.2010; 001750100-0005; EM; 02.09.2010; 001750100-0006; EM; 02.09.2010; 001750100-0008; EM (45) 31.08.2011