23 of 415

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/080570 (15) 20.03.2013 (18) 20.03.2018
(22) 20.03.2013 (73) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, SPÓŁKA AKCYJNA, Żółkiewskiego 20/26, PL-87-100 Toruń (PL) (86)(87)(88)(85) PL,EM (89) PL (72) Elzbieta Hoffmann, Zielna 12, PL-87-100, Torun (28) 3 (51) Cl. 24-04 (54) 1.-3. Sanitary towels / 1.-3. Serviettes hygiéniques / 1.-3. Compresas higiénicas (81) III. AM, AZ, CH, EG, EM, GE, GH, KG, MD, MK, OA, UA (45) 20.09.2013