5 of 1389

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/073856 (15) 25.03.2010 (18) 25.03.2015
(22) 25.03.2010 (73) EDRA S.P.A., Via Livornese Est, 106, I-56035 PERIGNANO DI LARI (PISA) (IT) (86)(87)(88) IT,EM (89) EM (74) Alfio LEOTTA - ITALBREVETTI S.r.l. Via Salvo D'Acquisto, 40, I-56025 PONTEDERA (PI) (IT) (72) Fernando Campana, Rua Barao De Tatui 219, San Paolo; Humberto Campana, Rua Barao De Tatui 219, San Paolo (28) 1 (51) Cl. 26-05 (54) 1. Lamp / 1. Lampe (57)(55) Lamp mantle in the shape of a bell composed of irregular and partially overlapped fragments of mirror elements / Manchon de lampe en forme de cloche se composant de fragments irréguliers et partiellement superposés d'éléments de miroir (81) III. CH, EM (45) 30.09.2010