4 of 50

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/079463 (15) 09.10.2012 (18) 09.10.2017
(22) 09.10.2012 (73) DANIEL BOESTEN, Marterkoog 4, NL-1822 BK Alkmaar (NL) (86)(87)(88) BX,EM (89) EM (28) 14 (51) Cl. 32-00 (54) 1.-14. Ornamentation / 1.-14. Ornementation / 1.-14. Ornamentación (81) III. CH, EM, NO. (30) 24.04.2012; 84359; BX (23) 09.09.2011, Maison et Objet, France (45) 23.11.2012