25 of 50

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/076687 (15) 03.08.2011 (18) 03.08.2016
(22) 03.08.2011 (73) ESCOFET 1886, S.A., C/ Montserrat, 162, E-08760 Martorell, Barcelona (ES) (86)(87)(88)(85) ES,EM (89) EM (74) Gallego Jiménez, José Fernando Av. Diagonal, 421, 2º, E-08008 Barcelona (ES) (72) N° 1: Miguel Mila Sagnier, Av. Paisos Catalans, 23, E-08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona; N° 2: Makoto Fukuda, C/ Ali Bei, 27, E-08010 Barcelona; N° 3: Gea Benedito Prat, Plaça Unió, 1, E-08195 Sant Cugat del Vallès, Barcelona (28) 3 (51) Cl. 25-02 (54) 1.-3. Mobiliario urbano: bancos y mesa públicos / 1.-3. Urban furniture: public table and benches / 1.-3. Mobilier urbain: tables et bancs publics (81) III. CH, EM, NO (45) 31.10.2011