6 of 132

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/081606 (15) 15.07.2013 (18) 15.07.2018
(22) 15.07.2013 (73) ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS AB, Lodjursgatan 10, SE-261 44 Landskrona (SE) (86)(87) n/a (88) EM (89) EM (74) Zacco Sweden AB Valhallavägen 117, SE-114 85 Stockholm (SE) (72) Eva Lindgren , c/o ASSA ABLOY Entrance Systems AB, Lodjursgatan 10, SE-261 44 Landskrona; Fanny Bertilsson,c/o ASSA ABLOY Entrance Systems AB, Lodjursgatan 10, SE-261 44 Landskrona; Metin Kaplan, c/o ASSA ABLOY Entrance Systems AB, Lodjursgatan 10, SE-261 44 Landskrona (28) 2 (51) Cl. 32-00 (54) 1.-2. Ornamentation for doors / 1.-2. Ornementations pour portes / 1.-2. Adornos para puertas (81) III. HR, RS, TR. (30) 22.01.2013; 002170753; EM (45) 06.09.2013