14 of 168

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/078954 (15) 27.07.2012 (18) 27.07.2017
(22) 27.07.2012 (73) MOTORINI ZANINI S.R.L., Via Carlo Bonardi, 14, I-25049 ISEO (BS) (IT) (86)(87)(88) IT,EM (85) EM (89) EM (74) GUALENI Nadia, JACOBACCI & PARTNERS S.p.A. Piazza della Vittoria, 11, I-25122 BRESCIA (IT) (72) MORI Sergio, Via Cornisino 27, I-25065 Lumezzane, BRESCIA (28) 2 (51) Cl. 12-11 (54) 1. Motor scooter; 2. Frame for a motor scooter / 1. Scooter; 2. Cadre pour scooter / 1. Escúteres; 2. Bastidor para un escúter (81) III. EM. (30) 30.01.2012; BS2012O000004; IT (45) 07.09.2012