5 of 22

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/080024 (15) 29.01.2013 (18) 29.01.2018
(22) 29.01.2013 (73) EVA SOLO A/S, Måløv Teknikerby 18, DK-2760 Måløv (DK) (86)(87)(88) DK,EM (74) Plesner Amerika Plads 37, DK-2100 Copenhagen (DK) (72) HOLBÆK Henrik, Gæslingevej 29, DK-3080 Tikøb; JENSEN Claus, Gæslingevej 29, DK-3080 Tikøb (28) 2 (51) Cl. 10-04 (54) 1.-2. Rain gauges / 1.-2. Pluviomètres / 1.-2. Pluviómetros (81) III. EM, NO (45) 08.02.2013