14 of 242

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/078846 (15) 27.07.2012 (18) 27.07.2017
(22) 27.07.2012 (73) AMICA WRONKI S.A., Ul. Mickiewicza 52, PL-64-510 Wronki (PL) (86)(87)(88)(85) PL,EM (89) PL (74) Biuro Ochrony Własności Intelektualnej Patent-Service Paweł Górnicki Ul. Rybojadzka 16, PL-60-443 Poznań (PL) (72) Piotr Derda, os. Stefana Batorego 59c/33, PL-60-687 Poznan (28) 20 (51) Cl. 07-02 (54) 1.-16. Control panels for cooking appliances; 17-20. Control panels for cooking apparatus / 1.-16. Panneaux de commande pour dispositifs de cuisson; 17-20. Panneaux de commande pour appareils de cuisson / 1.-16. Paneles de control para dispositivos de cocción; 17.-20. Paneles de control para aparatos de cocción (81) III. EM, TR (45) 17.08.2012