12 of 49

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/083945 (15) 17.06.2014 (18) 17.06.2019
(22) 17.06.2014 (73) PHYTOPHARM KLĘKA S.A., Klęka 1, PL-63-040 Nowe Miasto nad Warta (PL) (86)(87)(88)(85) PL,EM (89) PL (74) Biuro Ochrony Własności Intelektualnej Patent-Service Paweł Górnicki Ul. Rybojadzka 16, PL-60-443 Poznań (PL) (72) 1: Pawel Adamus, ul. Andersa 15/17, 00-159 Warszawa, Poland; 1: Justyna Wróblewska, ul. Marymoncka 64/14, 01-802 Warszawa, Poland (28) 2 (51) Cl. 09-03 (54) 1.-2. Packagings for pharmaceuticals / 1.-2. Emballages pour produits pharmaceutiques / 1.-2. Embalajes para productos farmacéuticos (81) III. EM, UA (45) 19.12.2014