4 of 132

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/080834 (15) 31.01.2013 (18) 31.01.2018
(22) 31.01.2013 (73) DOBRE KRZESŁO SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOSCI, ul. Kobiałka 9, PL-09-411 Płock (PL) (86)(87)(88) PL,EM (89) PL (74) Sylwia Oleksiewicz Kancelaria Prawno-Patentowa Sylwia Oleksiewicz ul. Ogrodowa 28/30 lok. 306, PL-00-896 Warszawa (PL) (72) Robert Garbaszewski, Nowa Biala 8p, PL-09-411 Biala (28) 1 (51) Cl. 06-01 (54) 1. Chair / 1. Chaise / 1. Silla (81) III. AL, BA, CH, EG, GE, HR, MD, ME, MK, NO, RS, TR, UA. (30) 25.10.2012; 002125328-0001; EM (45) 24.05.2013