22 of 94

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/079826 (15) 24.09.2012 (18) 24.09.2017
(22) 24.09.2012 (73) STUDIUM PRZEDSIEBIORCZOŚCI "MAGO" KRYSTYNA BRZEZIĆKA, Legionőw 30 Bielsko-Biala, PL-43-300 Legionów 30 (PL) (86)(87) PL,EM (89) PL (74) Joanna Kulinska Rudzica 287, PL-43-394 Rudzica (PL) (72) Andrzej BRZEZICKI, Sobieskiego 16, PL-43-300 Bielsko-Biala (28) 2 (51) Cl. 09-07 (54) 1.-2. Bottle fasteners / 1.-2. Fermetures de bouteilles / 1.-2. Tapones para botellas (81) III. CH, MC, NO, UA. (30) No 1: 28.03.2012; 002016659-0001; EM; No 2: 28.03.2012; 002016659-0002; EM (45) 29.03.2013