8 of 75

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/078514 (15) 12.04.2012 (18) 12.04.2017
(22) 12.04.2012 (73) DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart (DE) (86)(87)(88) DE,EM (89) EM (74) Sabine Gluthe c/o Daimler AG Intellectual Property & Technology Management GR/PI, H512, 70546 Stuttgart (DE) (28) 4 (51) Cl. 12-16 (54) 1.-4. Running boards for vehicles / 1.-4. Marchepieds de véhicules / 1.-4. Estribos de vehiculos (81) II. BX, GR, IT. III. CH, DE, EM, ES, FR, HR, LT, LV, RS, SI, TR (46) 12.04.2013 (45) 19.04.2013