23 of 43

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/075905 (15) 06.04.2011 (18) 06.04.2016
(22) 06.04.2011 (73) SEVŠEK SAŠO, Kunaverjeva 9, SI-1000 Ljubljana (SI) (86)(87)(88)(85) SI,EM (89) SI (74) Patentna Pisarna d.o.o. Čopova 14, SI-1000 Ljubljana (SI) (72) Sevsek Saso, Kunaverjeva 9, SI-1000 Ljubljana (28) 4 (51) Cl. 06-09 (54) 1.-4. Pillows / 1.-4. Oreillers / 1.-4. Almohadas (81) III. EM, HR, TR (45) 30.06.2011